Een deel van je pensioen ineens opnemen?

Vanaf 2023 heb je de mogelijkheid om onder voorwaarden een deel van je opgebouwde pensioen ineens op te nemen. De keuzemogelijkheid om een bedrag ineens uitgekeerd te krijgen is bedoeld om deelnemers bij de start van de pensioenuitkeringsfase meer flexibi... Read more
Read More

Sparen voor de studie van je kinderen?

De herinvoering van de basisbeurs en aanvullende beurs in studiejaar 2023/24 biedt verlichting in de portemonnee van veel ouders van studerende kinderen. Gezien de inflatie is een bijdrage in de kosten van de studie in de vorm van een beurs meer dan ooit ... Read more
Read More