Het overlijden van een partner betekent verdriet en verwarring. Inzicht en overzicht in je financiën kunnen dan het verschil maken. Bankeniers maakt je geldzaken inzichtelijk en geeft deskundig advies. We maken heldere berekeningen en ramingen, zodat jij zelf de beste beslissingen voor de toekomst kunt nemen. Met Bankeniers sta je er niet alleen voor!

Meer weten?

Neem contact op

Al sinds 1989 ben ik goed thuis in de financiële wereld, door mijn ruime nationale en internationale werkervaring in het bank-, hypotheek- en verzekeringswezen. Naast mijn inzicht in financiële en fiscale zaken bezit ik het vermogen om ingewikkelde kwesties helder te verwoorden. Ik onderzoek alle alternatieve mogelijkheden en consequenties, zodat jij er niet alleen voor staat en afgewogen keuzes kunt maken.

Contact

Dank je wel voor je bericht. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
Het is niet gelukt dit bericht te versturen. Probeer het nogmaals of neem telefonisch contact met ons op.

Financiële gevolgen

Weten jij en jouw partner evenveel als het gaat om jullie financiën? Wil je precies weten wat de financiële gevolgen zijn van het overlijden van jou of je partner voor jouw specifieke situatie? Bankeniers helpt je graag om dit in kaart te brengen en te adviseren over waar je eventuele financiële risico’s kunt afdekken.  

Vermogen

Bankeniers helpt je graag om inzichtelijk te maken hoeveel vermogen er is en waar je precies recht op hebt. Misschien komt er lijfrentekapitaal beschikbaar of zijn er andere spaarpotjes. Sinds 2003 erft de langstlevende partner automatisch alle bezittingen (en schulden) van de overledene. De kinderen kunnen hun erfdeel niet meteen opeisen. Zij krijgen alleen een vordering in geld ter grootte van hun erfdeel. Bankeniers maakt heldere berekeningen en ramingen voor jouw situatie zodat je op basis daarvan zelf de beste beslissingen voor de toekomst kunt maken.

Pensioen

Het nabestaandenpensioen is een levenslange uitkering voor de achterblijvende partner. Deze uitkering is 70 procent van het bij volledige diensttijd op te bouwen pensioen. Zijn er kinderen onder de 18 jaar? Dan geldt een toeslag op het nabestaandenpensioen van 20 procent per kind. Dit wordt ook wel het ‘wezenpensioen’ genoemd. Kinderen die naar school gaan of studeren hebben recht op een wezenpensioen. Dit is de hoofdregel, maar uitzonderingen hierop zijn ook mogelijk. Bankeniers bekijkt graag samen met jou hoe het in jouw situatie is geregeld.   

Fiscale gevolgen

Na het overlijden van je partner moet er veel worden geregeld. Niet alleen de uitvaart, maar ook belangrijke administratieve en financiële zaken. Hoe zit het bijvoorbeeld met belastingen na overlijden? Wie informeert de Belastingdienst en welke belastingzaken moeten worden afgehandeld? Allereerst moet je aangifte inkomstenbelasting doen voor de overledene, van het lopende jaar tot het moment van overlijden. Daarnaast krijg je, als je geld erft, te maken met erfbelasting. Bankeniers brengt het graag voor je in kaart en ondersteunt bij het doen van de aangiften.  

Testament

Als iemand overlijdt, worden de bezittingen van de overledene verdeeld onder de erfgenamen. Hoe de erfenis precies moet worden verdeeld, kan zijn vastgelegd in een testament. Heeft de overledene geen testament? Dan geldt het wettelijke erfrecht, waarin is geregeld wie de erfgenamen zijn en wie welk deel van de erfenis krijgt. Als wettelijk erfgenaam heb je de mogelijkheid om de erfenis te aanvaarden of af te wijzen. Afwijzen kan een verstandige keuze zijn als je partner meer schulden had dan bezittingen. Bankeniers bekijkt samen met jou de situatie, zodat jij een verstandige keuze kunt maken.