Wat beteken de Wet Toekomst Pensioenen voor jou?

De Wet Toekomst Pensioenen is na zeer verhitte discussies en met een paar amendementen uiteindelijk deze week door de Tweede Kamer aangenomen. Verwacht wordt dat de Eerste Kamer ook akkoord zal gaan. In de nieuwe wetgeving gaat iedere werknemer een eigen pensioenpot opbouwen. Dat betekent ook dat collectief opgebouwde bedragen moeten omgezet worden naar de individuele pensioenpotten. Dat is een hele operatie.

De wet gaat in per 1 juli 2023 maar de pensioenfondsen krijgen de tijd tot 2027 om de wijzigingen door te voeren. De bedoeling is dat het aantal pensioenkortingen hierdoor wordt verminderd. Tevens wordt het mogelijk 10% van de pensioenwaarde op de AOW-datum ineens te laten uitkeren. De nieuwe wet en regelgeving voor de toekomstige pensioenopbouw heeft ook de nodige gevolgen voor de pensioenopbouw voor mensen die niet in loondienst zijn en pensioen opbouwen in de lijfrentesfeer. De mogelijkheden daartoe worden met de nieuwe pensioenwet fors verruimd.

Lijfrente aftrek
Met de nieuwe pensioenwet ontstaat een substantiële verruiming door de aangekondigde gelijktrekking van de fiscale behandeling van het pensioen in de tweede pijler (werknemers in loondienst) en derde pijler (zelfstandigen, uitkeringsgerechtigden en ontvangers van partneralimentatie). Verwachte ingangsdatum van de nieuwe pensioenwet is 1 juli 2023. De fiscale verruiming gaat gelden voor het hele belastingjaar 2023.

Jaarruimte
De maximale lijfrente-aftrek wordt meer dan verdubbeld en gaat van 13,3 procent van de premiegrondslag naar 30 procent. De nieuwe premiegrondslag wordt echter wel berekend met dezelfde franchise als bij het tweede pijler pensioen en verandert grofweg van € 13.000 naar € 15.000.

Reserveringsruimte
Ook de inhaal- of reserveringsruimte wordt verder opgetrokken en zelfs fors, naar een maximaal bedrag van € 38.000. Dit zou voor iedereen gelden. Nu is nog sprake van een maximum van € 7.500 en voor de leeftijdscategorie vanaf 10 jaar vóór de AOW-leeftijd een kleine € 15.000. Het aantal jaren dat mag worden ingehaald, wordt verlengd naar 10 jaar. Dat is op dit moment nog 7 jaar.

Uiterste leeftijd
De lijfrente-aftrek is nu nog beperkt tot het jaar dat de AOW-leeftijd wordt bereikt. Het ligt in de bedoeling om deze periode met 5 jaar te verlengen, tot 5 jaar na de AOW-ingang.