Indexatie partner- en kinderalimentatie 3,4 procent

Ieder jaar vindt er een indexering van de partner- én de kinderalimentatie plaats. Het indexering percentage is voor 2023 vastgesteld op 3,4 procent. De alimentatie indexering is gebaseerd op de bruto alimentatiebedragen. 

Je kunt de indexering als volgt berekenen: neem het alimentatiebedrag van de partner- of kinderalimentatie van dit jaar en vermenigvuldig dit bedrag met het indexeringspercentage. Door deze aanpassing wijzigt het alimentatiebedrag dat jij komend jaar aan alimentatie ontvangt of betaalt. Het percentage wordt vastgesteld door de Minister van Justitie. De minister bepaalt wat het wettelijke indexering percentage, de alimentatie indexatie, volgens de Trema-normen voor het komende jaar wordt. Deze aanpassing is nodig, omdat onder meer de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen.

Het alimentatiebedrag dat jij betaalt of ontvangt wordt dus 3,4 procent hoger. Iedere alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen. Ook als jouw loon niet omhoog is gegaan of als jouw eigen kosten gestegen zijn, ben jij verplicht om de alimentatie indexering toe te passen. Betaal jij de verhoging niet, dan kan jouw ex-partner het bedrag eventueel gaan vorderen. Ten aanzien van de partneralimentatie kan de indexatie uitgesloten zijn in het convenant dat je hebt opgemaakt met jouw ex-partner in het kader van de scheiding. De nieuwe alimentatie indexering gaat in per 1 januari 2023.