Pensioenen

Uw pensioen goed geregeld

Onafhankelijk financieel pensioenadvies als basis voor de toekomst

Hoe staat het met uw pensioen-in-zicht?

Denkend aan uw pensioen hoopt u dat het goed geregeld is, maar zeker weten doet u het niet. Laat staan dat u begrijpt wat de consequenties zijn voor uw financiële toekomst op de lange termijn. Ik kan u helpen inzicht te krijgen in, alsmede overzicht over uw pensioen en eventueel dat van uw partner. Omdat vrijwel niemand het pensioenoverzicht tot zijn of haar favoriete lectuur rekent, toch?

Doe de pensioenscan:

voor overzicht & inzicht

* Wat heb ik aan pensioen opgebouwd?

* Wat betekent dit in de praktijk?

* Welke pensioenontwikkelingen zijn voor mij van belang?

Typisch van die vragen die voor een leek niet eenvoudig te beantwoorden zijn, maar wel voor mij als pensioenspecialist.

 

De tijd gaat snel en we zijn druk en staan volop in het werkende leven. We hebben de neiging om pas te beginnen met het denken aan pensioen wanneer we 50+ zijn. Dat is goed want beter laat dan nooit. Toch zou het veel slimmer zijn om hier veel eerder mee te beginnen. Nu bijvoorbeeld. Stel het niet uit maar begin door met mij een afspraak voor een pensioengesprek te maken.

Moet ik gaan sparen voor later of toch beter beleggen? Wat zijn de risico’s en hoeveel geld kan ik nu opzij zetten voor later? Wat als ik toch ineens geld nodig heb? Ik kan u helpen met al deze vragen en om op een eenvoudige manier te gaan beleggen of sparen zodat er straks kapitaal beschikbaar is om lekker te leven.

Voor een pensioengesprek neemt u een print uit mijnpensioenoverzicht.nl en/of een recent UPO (uniform pensioenoverzicht) mee en vervolgens nemen we samen uw vragen door. Van mij kunt u verwachten dat ik u helder uitleg wat de opties, eventuele risico’s en te nemen stappen zijn om op een eenvoudige manier over een bepaalde periode een mooi bedrag beschikbaar te hebben zodat u zich hierover geen zorgen hoeft te maken. U wilt tenslotte ook als u straks met pensioen bent genoeg geld hebben voor uw huis en uw hobby’s.

Wanneer 60-plussers met pensioen gaan, zijn er talloze keuzemogelijkheden in de pensioenregeling. Deze keuzes zijn niet voor iedere leek even inzichtelijk, laat staan dat u de consequenties ervan kan overzien. Laat Pascale Schyns van Bankeniers u hierover adviseren.
Voordat het pensioen daadwerkelijk ingaat, is het belangrijk om even stil te staan bij de keuzemogelijkheden in de pensioenregeling. Een belangrijke keuzemogelijkheid is de keuze tot uitruil van pensioenen. Bij uitruil wordt een deel van het ouderdomspensioen omgezet in een extra partnerpensioen, of wordt (een deel van) het partnerpensioen omgezet in extra ouderdomspensioen. In de praktijk heeft de ene partner (A) vaak meer pensioen opgebouwd dan de ander (B); het kan lonend zijn om ouderdomspensioen van A te gebruiken om het partnerpensioen van partner B, met weinig eigen opgebouwd pensioen, aan te vullen.

Er zit wel een wettelijke begrenzing aan de uitruil; het partnerpensioen mag bijvoorbeeld nooit meer zijn dan 70% van het ouderdomspensioen. Ook is een eenmaal gemaakte keuze onherroepelijk. Andersom is het ook mogelijk om partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen. Dit kan een overweging zijn wanneer er geen partner is, de partner wel voldoende eigen pensioen heeft opgebouwd en/of de partner een beperkte levensverwachting heeft. Deze uitruil kan alleen plaatsvinden bij een pensioen met een partnerpensioen op opbouwbasis. Steeds vaker wordt partnerpensioen immers op risicobasis verzekerd en dan is uitruil niet mogelijk. Wanneer er een partner is, zal deze bovendien akkoord moeten zijn met de uitruil.

Pascale Schyns van Bankeniers maakt uw pensioeninkomen inzichtelijk en berekent de financiële gevolgen van een eventueel uitruil of andere keuzemogelijkheden in de pensioenregeling. Informeer naar haar Pensioenscan, Toekomstpakket of Financieel Planningspakket door middel van het contactformulier.

Pensioenspreekuur

Op mijn pensioenspreekuur beantwoord ik op afspraak eenduidig al uw pensioenvragen in de vorm van een Pensioenscan. Binnen één tot anderhalf uur weet u precies waar u aan toe bent. De uitkomst van deze reële en onafhankelijke financiële beoordeling kan zijn dat uw pensioen in orde is, of dat er advies gewenst is: dan kunt u kiezen voor een Toekomstpakket – mochten er stappen genomen moeten worden om uw pensioen ‘op peil’ te brengen – of een Financieel Planningspakket (voor het totale financiële toekomstplaatje, inclusief inkomen, pensioen, vermogen, testament et cetera).

TIP: Als ondernemer wilt u natuurlijk dat uw werknemers goed geïnformeerd zijn over hun pensioen. Persoonlijke aandacht vanuit HRM schiet er door de waan van de dag echter vaak bij in. Bankeniers biedt de Pensioenscan ook In Company aan. Informeer naar de mogelijkheden.

Het DGA pensioen

Het ziet ernaar uit dat de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer” op korte termijn goed gekeurd gaat worden en per 1 januari 2017 in werking zal treden. Dit betekent dat u als DGA een keuze moet maken wat te doen met het pensioen in uw BV. U heeft de keuze om af te kopen, om te zetten in een oudedagsverplichting

of premievrij te laten staan. Verder opbouwen is niet meer toegestaan. Dat betekent dat u uw oudedags en nabestaande pensioen op een andere manier moet regelen. Als u kiest voor omzetting of afkoop moet uw partner hiermee instemmen. Het is belangrijk dat u beide goed weet wat de gevolgen zijn. Ik kan u en uw partner helpen deze gevolgen in kaart te brengen.

Ver vooruitkijken loont

Jarenlange ervaring met pensioenen en andere financiële zekerheden voor de toekomst, hebben mij geleerd dat vooruitkijken beslist lonend is. Want een zakelijk verantwoorde, goede financiële basis is één van de belangrijkste voorwaarden voor persoonlijk geluk en rust in de volgende levensfase.