Levenstestament

Levenstestament

Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer kunt

Wie behartigt uw financiële belangen wanneer u dat zelf door ziekte of een ongeval niet meer kunt? Uw partner of kind mag niet zomaar uw huis verkopen of betalingen doen zonder dit soort zaken vast te leggen in een levenstestament bij de notaris.

Indien u dit niet van tevoren zou regelen, benoemt de rechter een bewindvoerder die alle beslissingen neemt over uw financiële zaken. Zo’n bewindvoerder kan iemand zijn die u zelf niet zou kiezen, of erger nog, eigenlijk niet vertrouwt.

De levensexecuteur behartigt uw belangen na het verkrijgen van uw volmacht. Dit is een persoon waar u uw geld, huis, spullen, maar ook medische verzorging en persoonlijke wensen aan toevertrouwt. U kunt ook bepalen dat deze levensexecuteur verantwoording moet afleggen aan bijvoorbeeld een onafhankelijke deskundige (toezichthouder).

Omdat er soms geen partner, kind of familielid benoemd kan worden als levensexecuteur, kan ik indien gewenst optreden als levensexecuteur of als toezichthouder. Ik kan tevens zorgen dat alle afspraken worden vastgelegd in een levenstestament.

Wat ik voor u kan doen
Diverse werkzaamheden rondom een levenstestament: advies over de invulling van het levenstestament, optreden als uw levensexecuteur of uw toezichthouder en ondersteuner.

Advies over de invulling van het levenstestament
Ik adviseer over de inhoud van een levenstestament en wie u aan kunt wijzen als uitvoerder (levensexecuteur) of toezichthouder. De notaris kan uw levenstestament vervolgens in een notariële akte vastleggen en registreren.

Levensexecuteur
U kunt mij in uw levenstestament benoemen als levensexecuteur. Wij hebben vervolgens regelmatig contact met elkaar. U kunt bepalen wanneer werkzaamheden kunnen starten.

Toezichthouder en ondersteuner
U kunt mij ook benoemen als toezichthouder. Ik zal dan uw levensexecuteur (uw partner, kind, familielid of andere dierbare) begeleiden en controleren om misverstanden of zelfs misbruik te voorkomen. Als toezichthouder kan ik tevens betrokken worden bij de uitvoering van uw wensen, zoals bij de verkoop van uw auto of huis, het doen van schenkingen of een verhuizing om medische redenen.
 U kunt ook vastleggen dat toestemming van de toezichthouder vereist is voor dergelijke grote beslissingen.

Ik ben lid van de vereniging van professionele levensexecuteurs Velex.
Er zijn twee brochures van Velex beschikbaar. Klik hier en hier om ze te downloaden.